Venus inre kraft

Coaching

Coaching

Coaching är ett utvecklande förhållningssätt till att arbeta och interagera med andra människor. Det kan
hjälpa människor att utveckla sina personliga förmågor, interpersonella färdigheter och förmåga att
förstå andra och ha mer empati. Detta kan i sin tur hjälpa människor att förstå mer om sina egna
utmaningar och göra välgrundade val om sin framtid. Det kan stärka deras förmåga att använda en rad
olika påverkans- och ledarstilar.

Coaching kan hjälpa människor att känna sig mer bemyndigade att göra
skillnad och förbättra sin egen effektivitet. En coachs uppgift är att få klineten att inse deras inre styrka
samt ge de verktyg som kan leda till deras förändring. En coach får klienten att komma ur sin
trygghetzone och inse sina styrkor.

För att få full effekt rekommenderas minst 5 behandlingar.

Pris
60 min = 1200 kr
Paket pris 5x 60 min  = 4500 kr