Venus inre kraft

Hemrensning

Hemrensning

Hus, bostäder och platser kan hemsökas av andar. Det kan finnas lokala begränsningar, materiella begränsningar eller mänskliga begränsningar för anden. Till exempel uttrycks anden genom onaturliga
ljud. Andar kan behöva erkänna att de är där. Människor tror vanligtvis att själen är där för att de har
några olösta problem på jorden.

Jag utövar husrening/husrensning för att ta bort den oro som finns vid hemsökta platser. Vid husrening används olika ritualer. Resultatet kan bli att ett lugn utbreder sig där husreningen har skett.

Pris
90 min = 2500 kr